hoppetusse

ILlustrasjonsbilete av same modell som den eg leiger ut.         Platevibrator / HOPPETUSSE

       

         TYPE: Wacker neuso dpu 6055
PrisAR frå august 2015:


  • 550,,- + mva pr dag
Tlf. 997 01 835

 Eide GÅrd MASKINUTLEIGE