eidegard

Velkommen til Eide GÅrd sine nettsider


Adresse: Eidsvikvegen 108, 5455 Halsnøy Kloster - Tlf. 997 01 835


Garden tilhøyrer meg, bonde Reidar Eide. Eg har drive garden sidan eg overtok etter far min i 1995.


Attende i tid var garden ein del av ein langt større gard, som seinare vart delt i mindre bruk og kjøpt av grannar i området.


Til garden høyrer også strandlinje på Eide og 20 mål i Sandvik.


Under ser du bilete av ein av bilane mine,- ein 1959 Chevrolet Impala Sport Sedan som eg har totalrestaurert.

Eg har også ein 1994 Pontiac Firebird
Fotballaget mitt er utan tvil
Utleige  av lift og markvibrator.


  • Klikk her for bilete og utleigepris for lift.


  • Klikk her for bilete og utleigepris av hoppetusse - platevibrator.